Polityka Prywatności


SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Na3 Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Serwituty 25 Warszawa 02-233 zarejestrowana pod nr KRS :0000649985 , NIP :5223077290 , REGON :365979030 , zwane​ dalej Na3.
2.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, podjęcie czynności przed zawarciem umowy zlecenia/współpracy, udzieleniem porady prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez ​Na3 jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do nawiązania ​kontaktu. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu kontaktu może tę zgodę odwołać w każdym czasie, co jednak nie wpłynie na podjęte do tej pory działania przez Na3.
3.Na3 będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi​., czy też zakończenia współpracy.
4.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.
5.Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym Na3 powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych. Ponadto Na3 będzie udostępniać Twoje dane innym podmiotom o ile taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa obowiązujących przepisów prawa.
6.Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
7.Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, Na3 przetwarzając Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO.
8.Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.